Buradasınız

1-Temel Kavramlar ve Sayı Sistemleri

Algoritma ve sayı sistemleri

Program nedir?

Programlama Temelleri

Bilgisayarın bir işlevi yapması için yazılmış olan kodlar topluluğudur.

YAZILIM

Bilgisayarın donanım elemanlarının belirli bir işi yapmasını sağlayan programların tümüne yazılım denir.İşletim sistemi, web tarayıcısı, virüs programı, word, excel birer yazılımdır.

YAZILIM ÇEŞİTLERİ

Bilgisayar yazılımları genel olarak iki ana gruba ayrılır:

a)      SİSTEM YAZILIMLARI ; Bilgisayarı yöneten, denetleyen, kontrol eden yazılımlardır. Örnek:Linux, Pardus, Windows.

b)      UYGULAMA YAZILIMLARI ; Belirli bir alana ve uygulamaya ilişkin olarak kullanıcılar için geliştirilmiş yazılımlardır. Örnek: Word, Excel, Virüs programı.

Programlama Dilleri

Program yazmada kullanılan belirli kuralları ve komutları olan dillere programlama dilleri denir. Komutlar bir araya gelerek programı oluştururlar. Birçok programlama dilleri vardır. Her dilin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır.

PROGRAMLAMA DİLLERİ VE ÇEŞİTLERİ

Programlama dilleri seviyelerine göre 5 gruba ayrılır:

a)      Çok Yüksek Seviyeli Diller (Görsel Diller) : Access, Foxpro, Visual Basic, Paradox, Oracle froms, Xbase.

b)      Yüksek Seviyeli Diller: FORTRAN, Pascal, Basic, COBOL.

c)      Ortak Seviyeli Diller: C, C#, C++

d)      Alçak Seviyeli Diller: Assembler

e)      Makine dili: En aşağı seviyeli programlama dilidir.0 ve 1’lerden oluşur.

 

Makine Dili

Bilgisayarlar ise sadece 0 ve 1’lerden anlayabilir.0 ve 1’lerden oluşan bu dile makine dili denir. İşlemcinin verilen komutlar doğrultusunda çalıştırılmasını sağlayan ve işlemci mimarisine göre değişen en alt seviyedeki programlama dilidir. Bu dil sadece 0 ve 1’lerden meydana gelmektedir. Bu nedenle makine dilinin anlaşılması çok güçtür. Sonuç olarak bilgisayar programı hangi dilde yazılırsa yazılsın makine diline çevrilmesi gerekir.

DERLEYİCİ

Bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile çeviren yazılımlara derleyici denir. Genel olarak makine diline çevirmek için kullanılır.

derleyici

 

SAYI SİSTEMLERİ

  • İkilik(Binary)
  • Sekizlik(Oktal)
  • Onluk(Decimal)
  • Onaltılık(Heksadesimal)

·         İkilik Sayı Sistemi: (0, 1)

Örnek: (01001)2,(11101)2,(011111)2

 ·         Sekizlik Sayı Sistemi:(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Örnek:(563)8,(716)8

 ·         Onluk Sayı Sistemleri:(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Örnek:(768)10,(9876)10,(4321)10,(342)10

 ·         Onaltılık Sayı Sistemleri:(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)

Örnek:(A3F4)16 (23AD)16

Sayı Sistemleri Arasında Dönüşümler

Sayı sistemleri arasında dönüşümler yapılabilmektedir. Bu bölümde sayı sistemleri arasında dönüşümlerden bahsedeceğiz.

·     İkilik sayı sisteminden Onluk sayı sistemine dönüşüm (2=>10)

İki şekilde yapılabilir. Örneklerle anlatalım.

Örnek: (010011)2 ikilik sayı sistemini onluk sayı sistemine çevirelim.

 

1.      Yöntem

(010011)2=(?)10=1.20+1.21+0.22+0.23+1.24+0.25=1+2+0+0+16+0=(19)10

 

2.      Yöntem

32

16

8

4

2

1

0

1

0

0

1

1

 

16+2+1=19

 

  Örnek:(10111)2 onluk sayı sistemine çevirelim.

(10111)2=1.20+1.21+1.22+0.23+1.24=1+2+4+0+16=(23)10

 

16

8

4

2

1

1

0

1

1

1


16+4+2+1=23

 

·     Onluk sayı sisteminden İkilik sayı sistemine dönüşüm (10=>2)

İki şekilde yapılabilir. Örneklerle anlatalım.

Örnek:(33)10 onluk sayı sistemini ikilik sayı sistemine çevirelim.

 

1.      Yöntem

 

sayı sistemleri

Çıkan sonuç tersten yazılarak sonuç bulunur.
(100001)2

2.      Yöntem

32

16

8

4

2

1

1

0

0

0

0

1


(100001)2

 

·     İkilik sayı sisteminden Sekizlik sayı sistemine dönüşüm (2=>8)

Örneklerle anlatalım.

Örnek: (10011)2 ikilik sayı sistemini sekizlik sayı sistemine çevirelim.

Sağdan sola üçerli guruba bölelim, sola doğru üçlü gurup tamamlanmazsa sola 0 ekleyelim.

010

011

Her gurubu 4 2 1 altında yazarak 1 olanları guruplar şeklinde toplayalım.

4

2

1

4

2

1

0

1

0

0

1

1

Guruplar kendi arasında toplanarak her rakamı oluşturur.

0+2+0=2 0+2+1=3

(10011)2 = (23)8

 

Örnek:(100100111)2=(?)8

4

2

1

4

2

1

4

2

1

1

0

0

1

0

0

1

1

1

 (100100111)2 = (447)8

 

·     Sekizlik sayı sisteminden İkilik sayı sistemine dönüşüm (8=>2)

İkilik sayısisteminden sekizlik sayı sistemine dönüşümün tersi şeklinde yapılır. Örneklerle anlatalım.

Örnek: (63)8 sekizlik sayı sistemini ikilik sayı sistemine çevirelim.

 

4

2

1

4

2

1

1

1

0

0

1

1

 

(63)8=(110011)2

 

Örnek:(2744)8=(?)2

 

4

2

1

4

2

1

4

2

1

4

2

1

0

1

0

1

1

1

1

0

0

1

0

0

 

(2744)8=(010111100100)2

 

·     İkilik sayı sisteminden Onaltılık sayı sistemine dönüşüm (2=>16)

Örneklerle anlatalım.

Örnek: (1010110011)2 ikilik sayı sistemini sekizlik sayı sistemine çevirelim.

Sağdan sola dörderli guruba bölelim, sola doğru dörtlü gurup tamamlanmazsa sola 0 ekleyelim.

0010

1011

0011

Her gurubu 8 4 2 1 altında yazarak 1 olanları guruplar şeklinde toplayalım.

8

4

2

1

8

4

2

1

8

4

2

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

1

Guruplar kendi arasında toplanarak her rakamı oluşturur.

0+0+2+0=2 8+0+2+1=11 0+0+2+1=3

Onaltılık sayı sisteminde 10 ->A, 11 ->B,12 ->C, 13 ->D, 14 ->E , 15 ->F olarak gösterilmektedir.

(2B3)16

 

(1010110011)2 = (2B3)16

 

 ·     Onaltılık sayı sisteminden İkilik sayı sistemine dönüşüm (16=>2)

İkilik sayı sisteminden onaltılık sayı sistemine dönüşümün tersi şeklinde yapılır. Örneklerle anlatalım.

Örnek: (E3)16 onaltılık sayı sistemini ikilik sayı sistemine çevirelim.

 

8

4

2

1

8

4

2

1

1

1

1

0

0

0

1

1

 

(E3)8=(11100011)2

 

 

ÖDEV (SORULAR)

 

1)      (100110)2=(?)10

2)      (111001110)2=(?)10

3)      (1011000)2=(?)8

4)      (237)8=(?)2

5)      (10001110111)2=(?)16

6)      (A3C)16=(?)2

7)      (A18)16=(?)10(önce 16’lıktan 2,sonra 2’likten 10)

8)      (317)8=(?)10(önce8’likten2,sonra 2’likten 10)

9)      (51)10=(?)2

10)  (172)10=(?)2

11)  (1000011)2=(?)8

12)  (677)8=(?)2

13)  (101010111)2=(?)16

14)  (11F)16=(?)2


 

Yorum ekle

Konuyla İlgili Yazılar

c# dersleri

17-C#-12 if-else Bölüm 1

If (Eğer)  Else ve Else-If Deyimleri Belirli koşul yada koşullara göre işlem yapılabilmesini sağlayan şart yapısıdır. Koşul olarak daha önceki derslerimizde... devamı...